Obsługa BHP

Zgodnie z przepisami, każdy pracodawca ma obowiązek wywiązać się z ustawowych zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Do podstawowych z nich można tu zaliczyć m.in. szkolenia bhp, prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz nadzór poszczególnych stanowisk pracy.