OFERTA

Nasze usługi są zawsze dopasowane do potrzeb klienta, do jego specyfiki, rodzaju i rozmiaru działalności. Każdą z usług z zakresu bhp i ppoż realizujemy zarówno w formie stałej współpracy, jak również w ramach jednorazowych zleceń. Kompletnej wyceny usług dokonujemy po zapoznaniu się z indywidualnymi potrzebami kontrahentów. Dojeżdżamy na miejsce, aby osobiście poznać klienta i dobrać jak najbardziej odpowiedni rodzaj usługi.

Szkolenia

PS SAFETY przeprowadza wymagane przez prawo szkolenia
i jednocześnie uzupełnia niezbędną dokumentację w tym zakresie. • Szkolenia bhp wstępne i okresowe w formie wykładów lub instruktażu
 • Szkolenia bhp online
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Specjalnie dobrane programy szkoleń dostosowane do charakterystyki działalności Klienta

Obsługa BHP

PS SAFETY oferuje kompleksową obsługę firm, pełniąc rolę Służby BHP w Państwa zakładzie pracy. Obsługą BHP realizujemy na podstawie umów stałych lub jednorazowych zleceń. • Kompleksowa obsługa BHP
 • Doradztwo BHP
 • Instrukcje BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadki przy pracy oraz obsługa i sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy
 • Przeprowadzanie przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie BHP i PPOŻ
 • Opracowywanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP
 • Reprezentowanie Klienta przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach BHP

Usługi ppoż

PS SAFETY przeprowadza kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy. Doradzamy w zakresie wymogów przeciwpożarowych oraz wykonujemy usługi: • Tworzenia i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
 • Oznakowania budynków
 • Szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Nadzór BHP na budowie

PS SAFETY w ramach swoich usług pełni rolę Koordynatora bhp na budowie lub inwestycji. Firma opracowuje wymagany Plan BIOZ oraz niezbędne procedury. Obejmujemy plac budowy kontrolę, sporządzamy raporty oraz koordynujemy pracę wykonawców oraz podwykonawców. Doświadczenie w inwestycjach budowlanych zdobywaliśmy na największych projektach w Polsce i za granicą.Nadzór BHP na budowach Klientów

 • Farmy wiatrowe
 • Elektrownie i elektrociepłownie
 • Inwestycje mieszkaniowe i deweloperskie
 • Inne