Szkolenia

Polskie prawo wymaga od każdego pracodawcy przeprowadzenia szkoleń BHP.

Według kodeksu pracy każdy pracodawca w Polsce jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Szkolenia trzeba zapewnić również obowiązkowo zatrudnionym pracownikom. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

PS SAFETY przeprowadzi szkolenia i uzupełni niezbędną dokumentację. Przeprowadzamy dla naszych Klientów:

  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia okresowe